У складу са својим Статутом, ЕОС Самоса је аутономно удружење лица, које се сачињава на добровољној бази и тежи, уз узајамну помоћ и солидарност својих чланова, заједничком, економском, социјалном и културном напредку и промоцији производа путем једне фирме којом се сувласнички и демократски управља.

Представља организацију која се сама помаже и у складу је са међународним принципима и вредностима о кооперацијама.

Чланови кооперације су физичка лица – виноградари. Генерална скупштина је највиши орган Кооперације и састоји се од свих чланова.  Управни органи Кооперације су Управни одбор и Надгледни одбор који се бирају директно на Генералној скупштини.

Нови Управни одбор ЕОС Самоса је сачињен у среду 14. децембра 2016. Након гласања састоји се од следећих чланова:

Генерални директор:Илиас Кариотоглу
ЧЛАНОВИ – УПРАВНИ ОДБОР

председник: Иоанис Скутас

потпредседник : Георгиос Киулафас,

секретар: Николаос Каравокирос

благајник: Мариа Вајану

Чланови:Евангелос Харилау

Константинос Камбурис

Стилианос Михаленас