СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТИ& НАГРАДЕ

ЕОС Самоса сакупља род винограда, производи вино и тргује скоро целокупном производњом острва. Непрекидно осавремењује и улаже у технологију и знање, хармонично обједињујући традицију виноградарства и производњу вина, а поседује и сертификате ISO и HACCP.

Такође, поседује и сертификат за производњу органског вина који јој је издала Организација за контролу и издавање сертификата биолошких производа ΔΗΩ.

НАГРАДЕ
Од 1937 !

Слатка вина ЕОС –а Самоса су прва грчка вина која су добила ознаку заштићеног географског порекла и имају право да буду у продаји само под ознаком „Самос“.

Од 1937. па све до данас вина су одликована са стотинама награда на међународним сајмовима, а том се списку непрекидно додају нове домаћа и инострана одликовања.   СЕРТИФИКАТИ& НАГРАДЕ

Одаберите да погледате награде:

НАГРАДЕ

2013  2014  2015  2016  2017