Nutriwine

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΙΩΔΩΝ ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

NUTRITIVE WINE

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ (ΕΟΣ Σάμου) που παράγει τα διεθνώς αναγνωρισμένα και καταξιωμένα (ως brand name  wines) κρασιά ΣΑΜΟΥ, στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 3901 του επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου NutriwineΑιγαίου 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υλοποιεί το ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών 2021 – 2022 με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ: ΒΑΡ2-0060608, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπεργολάβος του προγράμματος). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι η πιλοτική παραγωγή, μελέτη και προώθηση ενός καινοτόμου προϊόντος οίνου χωρίς προσθήκη θειωδών, με υψηλή αντιοξειδωτική δράση και οργανοληπτική αποδοχή. Η εν λόγω παραγωγή θα αξιοποιεί τα παραπροϊόντα οινοποίησης και θα βασίζεται στην υποκατάσταση των θειωδών από βιοδραστικά συστατικά, προερχόμενα από την ίδια την διαδικασία της οινοποίησης. Η βιοδραστικότητα του παραγόμενου προϊόντος θα μελετηθεί in vitro και ex-vivo ως προς την αντιοξειδωτική και την αντιθρομβωτική δράση, που αποτελούν παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με την πρόληψη από ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιοαγγειακά νοσήματα.

Η παραγωγή τέτοιου είδους καινοτόμων προϊόντων οίνου είναι σύμφωνη με τις νέες τάσεις που υποδεικνύουν οι έρευνες αγοράς στον χώρο της βιομηχανίας, όπου ο καταναλωτής εμφανίζεται να επιλέγει, ολοένα και περισσότερο, οίνους χωρίς εξωγενή προσθήκη συστατικών.

Στο παρόν πρόγραμμα, συλλέγοντας τα υποπροϊόντα οινοποίησης και μελετώντας την εκχύλιση τους υπό διαφορετικές συνθήκες, θα επιτευχθεί η βέλτιστη παραγωγή εκχυλίσματος ως προς την περιεκτικότητα σε διάφορες τάξεις και είδη  φαινολικών ενώσεων με διάφορες δοκιμασίες (ABTS, DPPH, FRAP, CUPRAC).  Στο επόμενο στάδιο θα λάβει χώρα πιλοτική οινοποίηση με την προσθήκη των επιλεγμένων εκχυλισμάτων σε υποκατάσταση των θειωδών και θα παρακολουθηθεί με οινολογικές αναλύσεις. Ο παραγόμενος οίνος θα εμφιαλωθεί ως τελικό προϊόν, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν οι  μελέτες in vitro και ex-vivo βιοδραστικότητας, που αναφέρονται παραπάνω.

Υπεύθυνος του έργου από πλευράς της εταιρείας είναι ο Ιωάννης Σκούτας, Πρόεδρος του Συνεταιρισμού  ενώ από πλευράς Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο Χαράλαμπος Καραντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής.

Τα τελευταία χρόνια, εφαρμόστηκαν αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι και πρακτικές για εκδήλωση συντηρητικής δράσης όμοιας με του SO2, χωρίς όμως τις αρνητικές παρενέργειες του. Ορισμένες από αυτές αφορούν φυσικές μεθόδους, όπως η χρήση υψηλών πιέσεων ή υπερήχων και παλμικών ηλεκτρικών πεδίων (Guerrero & Cantos-Villar, 2015). Οι τεχνικές αυτές, παρά το πολλά υποσχόμενο αποτέλεσμα ως προς τη συντηρητική δράση, έχουν τα μειονεκτήματα της έλλειψης αντιοξειδωτικής δράσης που απαιτείται για την αποφυγή αντιδράσεων οξειδώσεως στους οίνους και του υψηλού κόστους επένδυσης.

Με το παρόν ερευνητικό έργο Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ (ΕΟΣ Σάμου), στο πλαίσιο της σύγχρονης στρατηγικής ανάπτυξής του στη μετά COVID-19 εποχή, ξεκινά δυναμικά και τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης R&D για να μπορέσει να προσφέρει στον καταναλωτή, σύντομα και πρώτος στην νέα εποχή, καινοτόμα κρασιά, ιδιαίτερων συστατικών και αξίας, με μοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες!